BİLGİ SÜRÜCÜ KURSU  

Örnek Mah.Libadiye cd. No.119 Göztepe Soyak Sitesi Karşısı  Ataşehir

Tel : (216) 317 92 17   Faks : (216) 472 93 72 Gsm : 505 3159575

www.bilgisurucukursu.com.tr

T R A F İ K     D  E  R  S  İ     Ö  Z  E  T     N  O  T  U

 

Karayolları trafik kanunu tüm kara yollarında ve deniz veya göl üzerinde taşımacık yapan araçların kara yolları araçları için ayrılan kısımlarında da geçerlidir.

Trafik ile ilgili hizmetler Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık ile ilgili hizmetler Sağlık Bakanlığı tarafından, Eğitim ile ilgili hizmetler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilir. Tarım ve Köy işleri Köy yollarından, Orman ve Çevre bakanlığı Orman yollarından, Belediyeler şehir içi yollardan, Şehir dışında kalan diğer yolların yol yapım, bakım onarım çalışmalarını Karayolları genel müdürlüğü yapar.

Araç Adı

Kişi Sayısı (Şoför Dahil)

Otomobil

8

Minibüs

9-15

Otobüs

16 ve üzeri

Azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan araçlara Kamyonet, aşan araçlara ise Kamyon adı verilir.

(Tanımlara çalışınız)

Karayolunu kullanan sürücüler; trafik polisinin, ışıklı işaret cihazlarının, trafik işaret levhalarının ve yer işaretlerinin bir arada bulunması halinde bunlara uymadaki öncelik sırası, aşağıdaki gibidir,  

1-Trafik polisi, 2-Işıklı işaret cihazları, 3-Trafik işaret levhaları, 4- Yer işaretleri sırasına göredir,    

Trafik polisinin duruş pozisyonuna göre; ön ve arka cephesi trafiğe kapalı, sağ ve solu trafiğe açıktır.

Kolu yukarıda ise bütün yönlere trafik kapalıdır. Trafik polisinin kolu yukarda ise;ön ve arkasındaki sürücüler geçiş için hazırlık yapmalıdır.   

Kırmızı ışık yandığı sürece; aksine bir işaret yoksa durup beklenir. Kırmızı ile birlikte yanan sarı ışıkta; yol trafiğe açılmak üzere olduğunu ikaz eder, harekete hazırlanılır. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık;yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu ikaz eder, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise geçilir. Normal trafik ışıklarının yanında oklu ışık varsa; ışıklı ok yeşil yandığında dönülür.

Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta (Dur levhası anlamına gelir) durulmalıdır, yol kontrol edildikten sonra harekete geçilir. Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışıkta (Yolver levhası anlamına gelir)ikaz anlamında olup, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir.   Yazılı ve sesli ışıklı işaret cihazları araç trafiğine göre yaya trafiğini düzenler, yayalara hitap eder.

Yol çizgilerinde kesik kesik araç geçmenin serbest olduğunu ,  sürekli çizgi ise yasak olduğunu söyler, İki çizgi var ise hangi çizgi bize yakın ise o çizgiye uyulur, Çift sürekli çizgi ile çizilen yol Bölünmüş yol adını alır.

                Trafik işaretleri 5 grup altında incelenir.

1-Tehlike uyarı işaretleri ( Genellikle Üçgen şeklindedirler)2-Trafik tanzim işaretleri ( Genellikle Daire şeklindedirler)

3-Bilgi işaretleri (Mavi olan işaretlerdir.)  4-Otoyol işaretleri (Yeşil olan işaretlerdir) 5-Duraklama ve Park İşaretleri

(Trafik işaretlerine çalışınız.)

Uyuşturucu madde kullanan sürücülere; 6 ay hapis ve sürücü belgesi süresiz geri alınır. Bir daha ehliyet alamaz.

Alkollü araç kullan; para cezası, sürücü belgesine ilk tespitte 6 ay, ikinci tespitte 2 yıl geri alınır (Sür. Dav. Gel. Merkezine gönderilir.), üçüncü tespitte 5 yıl el konulur, 6 ay hapis ve Psiko Teknik tedaviden geçirilir.

Ø     Takoğraf cihazı çalışma, dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit eder. Ticari amaçla yük taşıyan sürücüler 24 saatte toplam 9 saat, devamlı olarak en fazla 5 saat araç sürebilir.  5 saat sonunda araç dışında dinlenmeliler.     Otobüs, Kamyon ve Çekicide takoğraf zorunludur.

Ø     Toplu taşıma taşıtlarında sürücü ve yolcuların sigara içmesi yasaktır.

Ø     Kamu hizmeti gerçekleştiren yük ve yolcu taşıyan sürücüler Çalışma belgesini Maliye ve gümrük bakanlığından alır.

Karayolunun Kullanılması

Aksine bir işaret yoksa bütün sürücüler, yolun en sağından araçlarını sürmek zorundadır. Çok şeritli yolda ise, yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek zorundadır. Şerit değiştirmek isteyen sürücüler işaret vermeden önce, gireceği şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek zorundadır.

İşaret verilmeden, işaret verildiği anda, iki şeridi birden işgal etmek, çok şeritli yolda gidişin en solunu sürekli işgal etmek, karşı yönden gelen trafik için ayrılan yol bölümüne girmek, araçların cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek, çok şeritli yollarda en soldaki şeridi sürekli işgal etmek yasaktır. Dört veya daha çok şeritli ve iki yönlü yolda en sağ şeritten; motosiklet, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs dışındaki araçları sürenler gitmek zorundadır.

Sürücüler geçmek, dönmek, durmak, duraklamak ve park etmek için şerit değiştirme hakkına sahiptir. Yerleşim yerleri,içinde ve dışında kavşaklara 30 metre şehir içi, 150 metre şehir dışında şerit değiştirmeleri yasaktır.

Hız Kuralları (Aksine bir işaret yoksa römorksuz araçlar için)

Römork takan araçlar ise azami hız sınırından 10 km. düşülür. Boş olarak karayoluna çıkan tehlikeli madde taşıyan araçlar, kendi sınıfına giren araçlara ait hızla seyir eder. Sürücüler kavşak, dönemeç, tepe üstleri, tünel, demiryolu geçidi, dar yollar, yol yapım bakım onarım çalışması olan yerler, yaya, okul geçitlerinde hız azaltır.  Sürücüler hızlarım aracın cinsi, yol, hava, yük ve trafik durumuna göre ayarlar. Hız sınırı %10-%30 arası aşan sürücülere para cezası ve 5 ceza puanı, %30 ve daha yukarı aşan sürücülere ise para cezası ve 15 ceza puanı verilir.

Ø     Km. olarak hızının yarısı kadar metre takip mesafesini verir.

Ø     Kullandığımız aracın iki saniyede aldığı yol takip mesafesidir. 88, 89 kuralı ile de aracın 2 saniyede gittiği yol hesaplanır yani takip mesafesi bulunur. Kol ve grup halinde seyreden sürücüler arasında takip mesafesi kadar ( yada başka bir aracın güvenle girebileceği kadar mesafe bırakmalıdır.) Tehlikeli madde taşıyanlar ise önceki aracı en az 50 metreden takip etmek zorundadır.

Önünüzdeki Bir Aracı Sollayıp Geçmek İstediğinizde Sollamaya Başlamadan Önce

1-         Arkadan gelen aracın beni geçmeye başlamamış olmasına dikkat etmek, geçiş için kullanılacak şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek.

2-         Geçilecek aracın başka bir aracı geçmeye başlamamış olmasına dikkat etmek

3-         Araçların hız farkları ve uzunlukları itibarı ile geçiş için yeterli mesafenin bulunup bulunmadığına dikkat etmek.

4-         Geçilen araç zor durumda bırakılmamasına dikkat etmek zorundadırlar.

Geçmeye Başlama, Geçme ve Bitirme

Geçilecek aracın solundaki şeritten geçmek, Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek(sesle veya sellektörle),Sinyal verilir, Geçilecek araca takip mesafesi kadar kalınca sol şeride geçmek ve hız artırmak, Geçilen araç geri görme aynasında görülene kadar gidilir ve sağa sinyal verilip sağ şeride geçilir,

Araç Cinsi

Şehir İçi

Şehir Dışı

Otoyol

Otomobil

50

90

120

Minibüs-Kamyonet

Otobüs-Kamyon

50

80

90

Otobüs=100

Arazi Taşıtı

50

70

80

Tehlikeli Madde ve

Özel İzinle Yola çıkan araç

30

50

60

Bisiklet - Motorlu Bisiklet

30

45

--

L.T.T - İş Makinesi ve

Arızalı Aracı çeken

20

20

--

Servis Ayak Freni bozuk

15

15

--

Sizi Geçmek İsteyen Sürücülere Karşı;                                                     2

Ø     Bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye teşebbüs etmek, yol vermemek,    hız arttırmak ve sola dönüşe geçmek,    dönüş lambaları ile geç işareti vermek yasaktır. Geçilen araç sürücüleri kendilerini geçmek isteyen araçların geçiş işaretini alınca hızlarını arttırmamak zorundadır.    

Ø     Önümüzdeki aracı geçmek için geçme kuralının mecbur kıldığı şartlarda hızımızı arttırmamız gerekir. Bu durumda hız sınırını aşmadan dolayı ceza kesilmez.   Taşıt yolunun dar olması ve trafiğin yoğun bulunması sebebi ile yavaş giden araç sürücüleri; kendileri geçmek isteyenlerin olması halinde sağa yanaşmak, yavaşlamak, gerekirse durmak zorundadır.

Ø     Sadece sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile yolun ortasından giden tramvaylar, yolun solunda duran geçiş üstünlüğüne sahip araçların ve yolun ortasında veya solunda zorunlu olarak durmuş veya kaza yapmış aracın sağından geçilir.   

Ø     Tramvay’ın yol müsait olsa bile solundan hiçbir suretle geçilmez. Çok şeritli yollarda şerit değiştirmeden geçme geçme sayılmaz.

Manevralar:

Ø     Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır.  

Ø     Sola dönmek üzere kavşağa yaklaşırken; işaret verilir ,  yolun gidişe ayrılan kısmı soluna yanaşılır, hız azaltılır,,geniş kavis ile dönüşe geçilir.    Kavşağa girdiğinizde sağdaki araca yol verilir. Kavşağa girip sola dönüşe geçtiğiniz sırada; karşı yönden gelen emniyetle duramayacak kadar yaklaşmış olan araçlara yol verilir, dönüş tamamlanıncaya kadar işaret verilir, kurallara uygun yolu karşıya geçen yayalara ve bisikletlilere yol verilir. Girilecek yol çok şeritli ise sağ şerit hariç herhangi bir şeride girilir ve daha sonra en kısa zamanda uygun şeride veya sağ şeride geçilir.

Sağa dönmek üzere kavşağa yaklaşırken; işaret verilir, uygun şeride geçilir (gidişe ayrılan yolu sağ şeridine),hız azaltılır, , dar kavis ile dönüşe geçilir, tamamlanıncaya kadar işaret verilir, kurallara uygun yolu karşıya geçen yayalara ve bisikletlilere yol verilir.

Ø     Tüm Dönüşlerde sürücüler kurallara uygun yolu karşıya geçen yayalara ve bisikletlilere yol verir.  

Ø     Dönel kavşakta ise sinyal verilir, hız azaltılır, sola dönecekse orta adaya yakın olan şerit den kavşağa girilir, ada etrafında dönerken gereksiz şerit değiştirmez (şeridini muhafaza eder), gireceği yola yaklaşırken şerit değiştirir, gireceği yolda sol şerit hariç herhangi bir şeride girer ve en kısa sürede uygun şeride geçiş yapar. ( Geriye dönecek ise sola dönüş kurallarına uyar.)

Ø     Sürücüler; dönülen veya gidilen şeridi değiştirmelerde, niyetlerini önceden uygun bir zaman ve mesafede iken dönüş lambalarını yakarak işaretle bildirmek zorundadır. Dönüşlerde veya gidilen ve durulan şeridi değiştirmelerde sürücüler, işaret vermeden önce iç ve dış aynadan, gerekli hallerde başını çevirip bakmak suretiyle ön ve arka yan trafiği kontrol etmelidir. Yerleşim yerleri içinde kavşaklara 30 metre, yerleşim yerleri dışında 150 metre kala şerit değiştirmek yasaktır. Dönüş sırasında yayalara yeşil ışık yanıyorsa ancak yaya veya bisikletli yoksa veya uzaktalarsa geçiş tamamlanır.

Ø     Geri gitmek durumunda kalan sürücü manevra dışında şerit değiştirmesi yasaktır.   Kavşaklara yaklaşırken kaplama üzerine çizilen oklar, gidilecek veya dönülecek yöne göre zamanında uygun şeride girilmesini bildirir

Ø     Sürücülerin yoğun yollarda, dar yollarında (park ve yol verme hariç), bağlantı ve tek yönlü (park hariç) yollarda geri gitmesi yasaktır.

Ø     Duraklanan veya park edilen yerden çıkarken; araç çalıştırılmadan önce etrafı kontrol edilmeli, yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlandıktan sonra manevraya başlanmalı, Kamyon, otobüs, çekici ve römorklu araçların geri manevrasında gözcü bulundurulmalı, durakladığınız veya park ettiğiniz yerden çıkarken; kamu hizmeti yapan taşıtların duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak için manevrayı geciktirmek veya beklemek,kara yolunu kullananlar için ek bir tehlike yaratmamak, engel olmamak, hareketlerini zorlaştırmamak zorundadır. Işıklı cihazlar izin verse bile trafik akımı kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak ve diğer araçların geçişine engel olacak ise kavşağa girmemelidir.

Kavşaklar;

Ø     Kavşaklarda tüm sürücüler ilk geçiş hakkını geçiş üstünlüğüne sahip araçlara vermek zorundadırlar.

(Kavşak Kolları Bir birinden farklı ise)

1-     Tramvaylara  2-Tramvay yolundakilere  3-Bölünmüş yoldakine,4-Tali yoldaki ana yoldakine,5-Dönel kavşak dışındaki, içindekine 6-Geçiş yolundaki diğer araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

(Kavşak Kolları Bir birinin aynısı ise)

1-     Motorsuz araçlar motorlulara, 2-LTT ve İş Makinesi diğerlerine,3-Soldakiler, sağdakine 4-Dönüş sırasında yaya ve bisikletliye ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.

Ø     Geçiş üstünlüğüne sahip araçların birbiriyle karşılaşmaları halinde geçiş hakkı sırası; cankurtaran, itfaiye, zabıta, trafik, sivil savunma, koruyan ve korunan araçlar sırasındadır.

Ø     Cankurtaran, trafik ve zabıta araçları mavi tepe lambalıdır. İtfaiye, sivil savunma ise kırmızı tepe lambalıdır. Bu araçları sürenler görevleri olduklarını, duyulur ve görülür ikazı ile ifade eder. Görev dışında geçiş üstünlüğü hakkını kullanmaları yasaktır. Diğer araçlar geçiş üstünlüğü ikazlarım takıp kullanması yasaktır. Bu araçları sürenler geçiş üstünlüğü sırasında trafiğin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmama şartlarına uymalıdır. Cankurtaran dışında hasta taşıyan araçlar ses ve ışıklı işaretlerini, el kol işareti vermek suretiyle belli etmelidir.

Ø     Sarı renkli tepe lambası; kurtarıcı ve özel izinli kara yoluna çıkan araçlarda bulunur. Amacı ise bu araçların kendilerini belli etmelerini ve kara yolunu kullananların uyarılmasını sağlamaktır. Geçiş üstünlükleri yoktur.

Geçiş kolaylığı

Ø     İki yönlü trafiğin cereyan ettiği yollarda karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için; sağa yanaşıp yer açmak gerekirse durmak.

1.     Tehlikeli eğimli yollarda (dar eğimli yollarda) çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse; inen sürücü varsa sığınma cebine girmek, sağa yanaşıp durmak suretiyle yer verir.

2.     Motorsuz araçlar motorlulara,

3.     İki aracın emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşması halinde Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Otobüs, Kamyon (OMKOKALİ),Arazi taşıtı, Traktör, İş makinesi, sıralamasında son tarafta yazılanlar kendinden önceki yazılan araçlara geçiş kolaylığı sağlar.

Durma, Duraklama ve Park Etme                                                                                                                                                                                       3

Ø     Durma her türlü trafik mecburiyeti dolayısıyla aracın durdurulmasıdır. Örneğin ; Kırmızı ışık, polisin dur demesi, lastiğin patlaması vs..

Ø     Duraklama: Yolcu indirip bindirmek, yük yükleyip boşaltmak, kısa bir süre(5 dakika) beklemek.

Ø     Park etme: Durma ve duraklama dışında  aracın bırakılması olayına denir.

Ø     Duraklama ve park etmek istediğinizde; uygun yer seçmek, bulunan şeritte en az yer işgal etmek, varsa banketten yararlanmak zorundadır.

Duraklama; Sol şerit üzerinde, yaya okul geçitlerinde, otoyolda, yaya yolunda, duraklamanın yasaklandığını gösteren yerde, Otobüs ve taksi duraklarında duraklama yapmak yasaktır. Kavşaklarda, tünellerde, bağlantı yollarında buralara yerleşim yerinde 5, yerleşim yeri dışında 100 metre mesafede trafik işaret levhalarının yerleşim yerlerinde 15, yerleşim yerleri dışında 100 metre yakınında duraklama yasaktır. Duraklayan sürücüler eğer işlem uzun sürecek ise; El freni çekilir, motoru durdurulur, uygun vitese takılır, gerekli ise park ışıklarını yakılır, yol eğimli ise uygun yönde takoz koyulur.

Duraklamanın yasak olduğu yerlerde,Belirlenmiş yangın musluklarına 5 metre, kamuya açık olan tesis ve iş yerlerinin 5 metre, yaya ve okul geçitlerine 5 m, Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkışlarının 15 metre, kamu hizmeti duraklarının 15 metre, park için yer ayrılmamış ve trafik işaret levhalarıyla belirtilmemiş alt ve üst geçitlerle köprülere 10 metre mesafede, nizami şekilde duraklamış veya park etmiş araçların yol tarafındaki yanına,  geçiş yolları üzerinde, park bölgesindeki araçların çıkış kısmına, 3 veya çok şeritli yolda en sağ şerit dışında park edilmesi yasaktır.

Park eden sürücüler; El freni çekmek, motoru durdurmak, uygun vitese takmak, tekerlekleri sağa çevirmek, yol eğimli ise uygun yönde takoz koymak zorundadır. Sadece il ve ilçe trafik komisyonu kararınca işaretle belirlenmiş yaya yolunda park edilebilir. Yolcu indirip bindiren sürücüler; yolcuları sağdan indirip bindirmesi, yolcular ise araç tam olarak durduktan sonra inip binmek zorundadır. Yerleşim birimleri içinde kamyon, otobüs, çekicilerin, bunların römorkları, traktör ile iş makinelerinin park etmesi yasaktır.

Araçların Işıklarının Kullanılması

Ø     Öndeki ışıklar beyaz yada açık sarı, arkadaki ışıklar ise kırmızı veya portakal renginde olabilir.

Ø     Yakını gösteren ışıklar: aydınlatma mesafesi 25 metredir., karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında, yerleşim yerleri içinde, geceleyin önünüzdeki aracı takip ederken, geceleyin önünüzdeki bir aracı sollayıp geçmek istediğinizde bununla aynı hizaya gelinceye kadar yakını gösteren ışıklar yakılmalıdır.

Ø     Uzağı gösteren ışıklar: Aydınlatması 100 metredir, yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda, geceleri tünellerde, yeterince aydınlatma bulunmayan yollarda yakılır.  

Ø     Geceleyin görüşün yeterli olmadığı kavşak ve dönemeçlere yaklaşırken sürücüler gelişlerini bir kaç kez sellektör yaparak haber verir. Sadece park ışıkları ile araç sürmek yasaktır.   Araçlarında yönetmelikte belirtilenler dışında ışık bulundurulması mevcut ışıkların amacı dışında kullanılması, varsa araçtaki sis ışıklarını sis, kar, şiddetli yağmur sebebi ile görüşün yetersiz olduğu haller dışında geceleri farla birlikte kullanılması yasaktır. Sisi ve geri lambası araçta bulunması zorunlu değildir. Karşılaşmalarda tüm ışıkları söndürmek yasaktır.

Ø     Römork ve yarı römorkların arkasında bulunacak selektör (yansıtıcı) bir kenarı 15 cm. üçgen içi dolu kırmızı renkte almalıdır.    Araçtaki dönüş ışıkları dönme, geçme manevra dışında kullanımı yasaktır. Arka plaka 20 m den gözükecek şekilde aydınlatılmış olmalıdır.

Arızalı Araçları İşaretlenmesi

Arızalı araç; bütün imkânlar kullanılarak taşıt yolu dışına veya bankete çıkartılır, acil ışıklar yakılır yanmıyor veya 150 m den görülmüyor ise ön ve arkasına kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı(reflektör), yol virajlı ise veya tepe üstü ise aracın ön ve arkasına 30 metre uzaklığa ve 150 metreden görülebilecek şekilde kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı(reflektör) konur.   Araç tehlikeli madde ise kırmızı ışıkla işaretlenir ve gözcü bulundurulur. Bu tedbirler alınıncaya kadar dörtlü ışıklar yakılır. Aracın etrafına taş dizmek, üstübü yakmak, yola bidon,teneke ve kriko koymak yasaktır. İşaretleme reflektörü bir kenarı 45 cm olan eşkenar üçgen,  içi boş ve yola konduğunda diğer araçların rüzgârından yıkılmayacak şekilde olmalıdır.

Arızalı Aracın Çekilmesi

Çekilerek götürülmesi gereken araçlar kurtarıcı araçla çekilir. Kurtarıcı yok ise başka bir araç ile çekilebilir. Araçlar arasındaki bağlantı: çeki demiri, çelik halat veya zincirle yapılır. Çeken araç arasındaki bağlantı boyu en fazla 5 metredir. Çeken ve çekilen araç arasına 2,5 metreyi geçen bağlantılarda kırmızı bez veya kırmızı yansıtıcı asılmalıdır. Çeken ve çekilen araçta yük ve yolcu taşınması yasaktır.   Gerekirse yardımcı eleman(muavin) bulundurulabilir. Çekilenin boş ağırlığının çeken aracın taşıma sınırından fazla olmaması gerekir.   Her iki araç boş olmalıdır.   Arızalı aracın ışık donanımı çalışmıyor ise; aracın arkasına gündüz kırmızı yansıtıcı, gece ise kırmızı ışık konulmalıdır.   Freni bozuk olan araçlar arasıdaki mesafe en fazla 1 m olabilir. Çeki demiri ile çekilir.

aygısız Tedbirsiz Araç Kullanma

Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde,   başkalarını rahatsız edecek ve tehlikeye düşürecek şekilde ani yavaşlama,   su, çamur benzerlerini sıçratmak,    şaşırtarak araç sürmek,    sigara külü ve izmaritlerini taşıt yoluna dökmek yasaktır.    Korna gereksiz yere uzun ve ayarsız kullanılması yasaktır.

Araçlara hoparlör takılmasında trafik tescil şube bürolarından izin alınır.   Pikap teyp ve benzeri cihazlar otobüslerde sürücünün kullanamayacağı bir yerde olmalıdır. . Dolmuş otomobilleri ile kamu hizmeti yapan minibüslerde radyo teyp yasaktır.

Okul taşıtlarındaki camlar sabit olmalı, okul taşıtının arkasında 30 cm çapında kırmızı renkli DUR lambası bulunmalı ve DUR lambası sadece öğrenci indirme-bindirme sırasında yakılmalı. Rehber öğretmen bulunmalıdır. Dur lambası yandığı sürece yol müsait olsa bile okul taşıtı geçilmez. Taşıma sınır aşılmaz.

Kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşan sürücüler; hız azaltılmalı, mutlaka durmalı, tehlike yoksa dikkatlice geçilmelidir.  Yay ve okul geçidinde ise hız azaltılmalı, yayalara öncelik verilmeli, görevli varsa onlara uyulmalı ve dikkatlice geçilmelidir.

Araçların Boyutlandırılması

Gabari=Araçların uzunluk, genişlik, yükseklik ölçüleridir.   Kara yolunda trafiğe çıkacak araçların azami genişliği 2,55 metre, yüksekliği 4 metre,   2 veya daha çok dingilli araçlarda azami uzunluk 12 metredir. İki römorklu katar ise 22 m dir ve karayollarındaki en uzun araçtır.

Azami ağırlık Tahriksiz dingilde 10 ton,   Azami ağırlık Tahrikli dingilde 11,5 ton,  

Azami Ağırlıklar:

Ø     2 dingilli aks grubunda 18 ton, 3 dingilli araçta 25 ton 4 dingilli araçta 32 ton  , 5 ve çok dingilli römorklu araçta 40 tondur.   Araçlarda dingil ağırlığından fazla yük taşınmaz.  

Ø     Yüklerin taşınmasında kara yoluna dökülmeyecek, saçılmayacak kaymayacak şekilde yüklenmesine dikkat edilir ve yükün üstü örtülür ve bağlanır. Kasanın sağ ve sol yanından yük taşırılmaz.    Yükleme sırasında önden 1 metre arkadan 2 metre uzunluğunda taşırma yapılabilir.    Gerekli hallerde yüklerin yüklenmesi ve boşaltılması amacıyla kamyon, kamyonet gibi araçlarda uygun oturma yerleri yapılarak ton başına iki yolcu, lastik tekerlekli traktörlerde ise ton başına tarım ürünleri için 3 kişi taşınabilir. Yük önce yolcu arkada olmalı. Yük üstünde yolcu olmamalı. Işıklar kapatılacak şekilde yükleme yapılamaz.

Ø     Tehlikeli maddenin yüklenmesi boşaltılması sırasında 30 metre yakınma açık ateş kıvılcımla yaklaşılmaz.     Tehlikeli madde taşıyan araçlarda 6 voltu geçmeyen pilli fener taşınır.   Bu araçlarda 6 kilogramlık 2 adet yangın söndürme cihazı bir tanesi sürücünün yanında diğeri görülebilen açıkta ve şoförün kolayca erişebilen yerde olmalıdır.    Tehlikeli madde taşıyan araç duraklaması halinde diğer araçlara 20 metre mesafede olmalı, Her zaman (park, arızalanma vb.) bekçi gözetiminde tutulmalıdır.    Şehir dışında takip mesafesi 50 m dir.

Ø     Ağırlık ve boyutları bakımından bölünemeyen büyük malzemeler ve özel yükler kara yolları genel müdürlüğünden izin alınarak taşınır. Radyoaktif madde taşımak için Atom Enerji Kurumundan izin alınmalıdır.

Ø     Otoyola girerken hızlanma şeridi, çıkarken yavaşlama şeridi kullanılır.   Otoyolda seyrederken mecburi asgari hızın altına inilmez.   Otoyolda geri dönmek, geri gitmek, duraklama ve park etme yasaktır.

Ø     Otomobil, Minibüs ve tescilde otomobil gibi işlem gören (arazi taşıtlarında) araçlarda emniyet kemeri zorunludur.  Bunların ön koltuklarında 10 yaşından küçükler taşınmaz.    Motosiklet sürücüsü koruma başlığı ve gözlük, yolcu ise koruma başlığı kullanır.

Ø     Bisiklet sürücüsünün; yaya yolunda,   bir şeritte ikiden fazla,   başka bir araca tutunmak veya asılması, elde bagaj paket taşınmak yasaktır. Yolcu alınacaksa arkada olacak ve en fazla 1 kişi olabilir. Bisiklet sürücü en az 11 yaşında olmalı. Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürmek, Mecburi asgari hızın altında sürmek, Güvenlik nedeni ile veya verilen herhangi bir emre uyulması dışında başkalarını rahatsız edecek ve tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ve ani yavaşlamak yasaktır.

Trafik Cezaları: Trafik suçu işleyen sürücülerin adına düzenlenen ceza tutanağını 30 gün içinde ilgili kuruma ödemesi gerekir. Cezalar ödenmediği takdirde her ay için yasal faiz uygulanır. Trafik suçlan bir yıl içinde 100 puanı aşarsa sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alınır. Trafik suçlan bir yıl içinde ikinci kez 100 puanı aşarsa sürücü belgesi 4 ay süreyle geri alınır. Trafik suçları bir yıl içinde üçüncü kez 100 puanı aşarsa sürücü belgesi süresiz geri alınır. Sürücü belgesini hile ve sahte şartlara uygun verilmediğinin tespitinde iptal edilir. Trafik kazasına karıştığınızda hemen durup, trafik güvenliğini sağlayın, daha sonra delillerin ve araçların yerlerini değiştirilmesine engel olun , olayı yetkililere bildirin , Eğer kazayı gördüyseniz veya kazaya karıştıysanız usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak, olayı yetkililere bildirmek ve yetkililer isterse yaralıları sağlık kuruluşuna götürmeniz gerekir.Sadece maddi hasarlı kazalarda taraflar anlaşırsa ve anlaşmayı yazılı hale getirirlerse durumu yetkililere bildirmeden olay yerinden ayrılabilirler.

Asli kusur 8/8 yada %100 kusurlu olma durumudur.

Kazalardaki Asli Kusurlar

1.                Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun dur işaretinde durmamak  2-Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek 3- Şeride tecavüz etmek 4-Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak 5-Bölünmüş yolda gelen trafiğe ait kısma girmek 6-Dönüş manevralarını yanlış yapmak 7-Tek yönlü yola ters yönde irmek  8-Daralan taşıt yolunda geçiş kolaylığına uymamak 9-Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak 10- Arkadan çarpmak 11-Park yerindeki yada park için uygun yerde park etmiş araca çarpmak  12-Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her iki durumda da gerekli tedbirleri almama

DİKKAT !              

Alkollü olmak, Hız sınırı aşmış olmak, Ehliyetsiz olmak ve Uykusuz ve yorgun olmak ASLİ KUSUR DEĞİLDİR.

DİKKAT !

Araç Tescili: Gümrükten araç çekildiğinde yada araç ilk defa satın alındığında aracın tescili için 3 ay süre tanınır. Diğer bütün tescil işlemlerinde 1 ay süre tanınır. Örneğin Arabada tadilat, Renk değişikliği, Adres değişikliği, hurdaya çıkarma v.b.

Bir aracın trafiğe çıkabilmesi için 1-Trafik belgesi, 2- Tescil Belgesi (1 ve 2 birleşince ruhsat oluşur), 3- Tescil Plakası, 4- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Sigorta, Poliçe, Trafik sigortası).

Sürücünün trafiğe çıkması için ise uygun ehliyet gerekir. Geçici olarak trafiğe çıkacak araca ;    1-Trafik belgesi,  2- Tescil Belgesi, 3- Tescil Plakasının geçicicileri alınır.

Muayene Süreleri

Araç Cinsi

İlk Satın alınmada süre

Periyodik Olarak süre

Hususi Oto

3 yıl

2 yıl

L.T.T

3 yıl

3 yıl

Otobüs, Kamyon, Çekici

1 yıl

1 yıl

Resmi ve Ticari plakalar

2 yıl

1 yıl

Araç üzerinde teknik değişiklik yapıldığında yada kazaya karışması durumunda yetkililerin istemesi durumunda muayene süresi dolmasa da araç muayeneye sevk edilebilir.

Ø     Zorunlu mali sorumluluk sigortası 1 yıl süre ile geçerlidir. Karşı tarafı korur. Türkiye de geçerlidir. Teminat miktarı kadar ödeme yapar. Yapılmaz ise cezası trafikten mendir. 8 iş günü içinde ödeme yapılır. Koltuk ferdi kaza sigortasını taşımacılık yapan firmaların yaptırması zorunludur. O koltukta oturanı sigortalar. Keyfi değildir.       

Ø     Geçerli sürücü belgesi olmadan 1. kez yakalanan para cezası ve 1-2 ay hapis cezası, 2. kez yakalan ise hafif para ve 2-3 ay hapis cezası alır.

Sürücü Belgeleri

A1 sınıfı: Motorlu Bisiklet      A2 sınıfı:   Motosiklet + Motorlu Bisiklet               B sınıfı: Otomobil, minibüs, kamyonet, L.T.T       C sınıfı:   Kamyon + B

D sınıfı: Çekici + C E sınıfı:   Otobüs + C             F sınıfı:    L.T.Traktör

Uluslararası Sürücü Belgesi: Türkiye Turing Otomobil Kurumunca Verilir.

Çevre: İnsanı etkileyen ve insanlardan etkilenen dış ortamlardır.
Çevre Koruma: Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalardır.
Atık: Çevrede bozunma meydana getirebilecek miktarda çevreye boşaltılan maddelere denir.
Gürültü: Ki silerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyede çıkartılan istenmeyen seslerdir.
Katalitik Konvortörler: Zehirli gazların zehirleyici etkisini azaltır.
Taşıt egzozundan çıkan karbon monoksit en fazla yüzde 4,5 olmalıdır.
Kurşun kirliliğinin en önemli kaynağı taşıtlardır.
Turistler kirletilmemiş temiz bir ülkeyi tercih ederler. Çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman veya gürültü çıkaran araç sürücüsüne şehir merkezine girmeme, trafikten men ve para cezası verilir fakat hapis cezası verilmez.